Vlasko pitanje medju Bosnjacima u sumarnom defteru 1604

Vlasko pitanje medju Bosnjacima u sumarnom defteru 1604

Sumarni popis Bosanskog Sandzaka je jedan od najopsirnijih popisa, koja je Otomanska vlast radila na ovim prostorima.Trajao je pune 4 godine od 1600-1604.Bio je daleko opsezniji od svih prijasnjih popisa koji su Otomani radili, i Bosnjacki institut je prije 10 godina izdao knjigu Opsirni  popis Sandzaka Bosna 1604 godine, koju su priredili Adem Handzic,Lejla Gazic, Amina Kupusovic i Snezana Buzov

No, krenimo redom

Na popisu 1604 bilo je 47 802 Muslimanska domacinstva ili 72,50% ukupnog stanovnistva Bosne tada.Ova analiza ce se baviti samo Muslimanima i Vlaskim pitanjem medju Muslimanima na popisu 1604, kroz razne nahije.Preteca danasnjih nahija, su bile skoro srednjovjekovne zupe, neke su i 100 i vise godina nakon dolaska Otomanske vlasti imale i nosile stari naziv kao i za vrijeme Srednjovjekovne Bosne:Usora,Kukanj,Brod,Lasva,Vrhbosna,Bobovac..itd.Kao sto sam rekao, Otomani su ove krajeve dijelili na Nahije, a tadasnji Bosanski sandzak 1604 je biljezio vise od 40 nahija, i neke nahije su danas bile sastavni dio Srbije, ali i Hrvatske

Muslimani i vlasko pitanje.Posljedice i polozaj, te kretanje Vlaskih Muslimana na popisu 1604

Kao sto sam prije rekao.Na popisu 1604 godine evidentirano  je 47 802 Muslimanska domacinstva.Oni su uglavnom bili locirani u nekoliko vecih nahija, ali ova analiza ce se baviti Islamizacijom, i pitanjem ratarskog starosjediockog i vlasko-stocarsko i posebno doseljenickog populusa

Nahija Bobolj .Ukupno  166 Domacinstava.Bez Muslimana.Vlasi
Nahija  Trebna.Ukupno 164 Domacinstava.11 Muslimanskih domacinstava.Vlasi
Nahija Moravica.Ukupno 308 Domacinstava.9 Muslimanskih domacinstava.Vlasi
Nahija Barce.Ukupno 479 Domacinstava.37 Muslimanskih domacinstava.Vlasi
Nahija Banja.Ukupno 799 Domacinstava.89 Muslimanskih domacinstava.Vlasi
Nahija Birce.Ukupno 1077 Domacinstava.208 Muslimanskih domacinstava.Vlasi
Nahija Dobrun.Ukupno 420 Domacinstava.294 Muslimanska domacinstva.Nisu Vlasi
Nahija Visegrad .Ukupno 1578 Domacinstava.1182 Muslimanska domacinstva.Nisu Vlasi
Nahija Hrtar.Ukupno 754 Domacinstva.698 Muslimanskih domacinstava.Nisu Vlasi
Nahija Brodar.Ukupno 868 Domacinstava.852 Muslimanska domacinstva.Nisu Vlasi
Nahija Vratar.Ukupno 1373 Domacinstva.1363 Muslimanska domacinstva.Nisu Vlasi
Nahija Osat.Ukupno 1401 Domacinstvo.776 Muslimanskih domacinstava.Pretezno Nevlasko stanovnistvo.Kod Muslimana veoma malo Vlaha, kod Krscana broj Vlaha je daleko veci

Nahija Borac.Ukupno 4563 domacinstva.4544 Muslimanskih domacinstava.Nisu vlasi
Nahija Studena.Ukupno 293 domacinstva.293 Muslimanska domacinstva.Nisu vlasi
Nahija Olovo.Ukupno 2861 domacinstva.2673 Muslimanskih domacinstava.Nisu vlasi
Nahija Trebetin.Ukupno 106 domacinstava.57 Muslimanskih domacinstava.Pretezno vlasi
Nahija Tesanj.Ukupno 1479 domacinstava.904 Muslimanska domacinstva.Krscansko stanovnistvo Vlasko.Veoma malo vlaskog stanovnistva kod Muslimana
Nahija Kotor.Ukupno 580 domacinstava.222 Muslimanska domacinstva.Svi vlasi
Nahija Banja Luka.Ukupno 1349 domacinstava..1113 Muslimanskih domacinstava.Krscani vecinom vlasi, kao i seosko stanovnistvo nahije.Urbano stanovnistvo Banjaluke Nevlasko kod Muslimana
Nahija Vrhovine.Ukupno 377 domacinstava.101 Muslimansko domacinstvo.Krscansko stanovnistvo vlasko kao i dobar dio Muslimanskog
Nahija Kobas.Ukupno 1938 domacinstava.Muslimanskih 859.Krscansko stanovnistvo vlasko.Muslimansko stanovnistvo podijeljeno izmedju Vlaha i starosjedioca
Nahija Lijevce.Ukupno 1163 domacinstva.Muslimanskih 557 .Krscansko stanovnistvo vlasko.Muslimansko stanovnistvo uglavnom nevlasko, veoma malo Vlaha

Nahija Arzane.Ukupno 129 domacinstava.12 Muslimanskih domacinstava.Vlasi
Nahija Zvecan.Ukupno 1105 domacinstava.238 Muslimanskih domacinstava.Vlasi
Nahija Jelec.Ukupno 1509 domacinstva.109 Muslimanskih domacinstava.Vecinom nisu vlasi
Nahija Ras.Ukupno 2124 domacinstva.902 Muslimanska domacinstva.Krscansko stanovnistvo vlasko, kao i dobar dio Muslimanskog
Nahija Vrace.Ukupno 1062 domacinstva.231 Muslimansko domacinstvo.Krscansko stanovnistvo vlasko.Vise od pola Muslimana vlasi
Nahija Sjenica.Ukupno 752 Domacinstva.Muslimanskih 102.Krscansko stanovnistvo vlasko, kao i dobar dio Muslimana
Nahija Ostatija.Ukupno 105 domacinstava.Muslimanskih 3.Vlasi

Nahija Bihac.Ukupno 338 domacinstava.Muslimanskih 68 domacinstava.Vlasi
Nahija Cazin.Ukupno 2 domacinstva.Napusteno
Nahija Buzin.Ukupno 4 domacinstva.4 Muslimanska domacinstva.Nisu vlasi
Nahija Gvozdanski.Ukupno 2 domacinstva.2 Muslimanska domacinstva.Nisu vlasi
Nahija Krupa.Ukupno 45 domacinstava.6 Muslimanskih domacinstava.Vlasi
Nahija Ostrozac.Ukupno 16 domacinstava.16 Muslimanskih domacinstva.Vecina Muslimana nisu vlasi
Nahija Kostajnica.Ukupno 261 domacinstvo.220 Muslimanskih domacinstava.oko 90 od 220 Muslimanskih domacinstava nisu vlasi
Nahija Sana.Ukupno 462 domacinstva.78 Muslimanskih domacinstava.Vlasi
Nahija Novi.Ukupno 413 domacinstava.71 Muslimanskih domacinstava.Vlasi
Nahija Vrbaski.Ukupno 65 domacinstva.10 Muslimanskih domacinstava.Vlasi
Nahija Dubica.Ukupno 85 domacinstava.10 Muslimanskih domacinstava.Vlasi
Nahija Ozren.Ukupno 338 domacinstava.48 Muslimanskih domacinstava.Vlasi
Nahija Usora.Ukupno 243 domacinstava.29 Muslimanskih domacinstava.Vlasi
Nahija Trebava.Ukupno 197 domacinstava.95 Muslimanskih domacinstava.Vlasi
Nahija Vincac.Bez Muslimana
Nahija Zmijanje.Ukupno 546 domacinstava.19 Muslimanskih domacinstava.Vlasi
Nahija Dobor.Ukupno 1026 domacinstava.495 Muslimanskih domacinstava.Vlasi
nahija Dubica.Ukupno 34 domacinstva.19 Muslimanskih domacinstava.Vlasi
Nahija Vrbaski.Ukupno 298 domacinstava.37 Muslimanskih domacinstava.Vlasi
Nahija Kamengrad.Ukupno 753 domacinstva.340 Muslimanskih domacinstava.Vecinom vlasi.Dobar dio Muslimana Vlasi
Nahija Jajce.Ukupno 1009 domacinstava.890 Muslimanskih domacinstava.Vecinom nisu vlasi.Muslimani
Nahija Brod(Zenica) Ukupno 4257 domacinstava.Muslimanskih domacinstava 4037.Nisu vlasi
Nahija Lasva.Ukupno 3003 domacinstva.Muslimanskih domacinstava 2869.Nisu vlasi
Nahija Bobovac.Ukupno 768 domacinstava.Muslimanskih domacinstava 546.Nisu vlasi
Nahija Visoko.Ukupno 5774 domacinstava.Muslimanskih domacinstava 5198.Nisu vlasi
Nahija Dubrovnik.Ukupno 1870 domacinstava.1835 Muslimanskih domacinstava.Nisu vlasi
Nahija Kladanj.Ukupno 882 domacinstva.822 Muslimanska domacinstva.Nisu vlasi
Nahija Sarajevo.Ukupno 10 871 domacinstvo.10 674 Muslimanska domacinstva.Nisu vlasi

Zakljucak.Nakon zbrajanja vlaskog stanovnistva medju Bosnjacima, kroz sve nabrojane nahije.Dodje se do priblizne slike novonastanjenog, uglavnom iz Vlaske pokrajine Vlaha,koji su primili i prihvatili Islam, i starosjedioca, koji preovladavaju u svim zupama Bosne Srednjovjekovne, sem Usore, Ozrena i nekih dijelova danasnje Bosanske Krajine, poput Novog i Dubice, gdje je svo stanovnistvo vlasko.Posebno se vidi iz nahije Kostajnica, gdje su svi seoski Muslimani vlaskog porijekla, dok u samoj Kostajnici medju Muslimanima, vecina nisu vlasi.Naravno, posljedica doseljavanja pravih Turaka medju Bosnjacima nije za zanemariti, posebno u nekim dijelovima tada novonastale Otomanske drzave, posebno u regiji Bosanske Krajine.No, cak i urbano vecinski stanovnistvo Bosne je bilo i ostalo starosjedickog karaktera.Naravno, da je ovdje i bilo doseljenih Turaka, koji su iskoristili sansu ili dobili berate ili mezre(Posjede) na opustjelim zemljama, ili dobili velka bogatstva u novim gradovima.Dok ruralno vlasko stanovnistvo kod Muslimana uglavnom preovladava u nekim nahijama.Posebno je vazno pogledati razliku izmedju Nahije Tesanj gdje vecina Muslimana nisu vlaskog porijekla, s Muslimanima nahije Ozren, gdje su svi Muslimani Vlaskog porijekla.U Ovim svim nahijama, gdje vlasko stanovnistvo kod Muslimana najbrojnije, mora se spomenuti nahija Dobor s oko 500 Muslimanskih vlaskih domacinstava, kao i jos neke zupe

Izolovane, ali nevlaske nahije.Posebno se vidi na primjeru nahije Vratar,koja je danas moze se reci sinonim za jedno malo i herojsko Bosnjacko mjesto.A, to je Zepa.Gdje nema nikako vlaha, pa cak i u Dobrunu, koji se nalazi moze se reci tik uz granicu s Srbijom, dok u unutrasnjosti Bosne nastaju cijela vlaska sela, primjer Ozrena, Vrbaskog, i ostalih nahija.Vecina vlaha i nije prelazila na Islam, iako ima izuzetaka, posebno u regiji Dobora, gdje zemlja daleko plodnija i ravnicarska, ako se racunaju neke nahije, posebno Ozren

Nakon racunanja Vlaskih s starosjediocima dodje se do cifre

Oko 44 000 Muslimanskih domacinstava, koji su nevlaska.Ovdje treba uracunati i do 1000 Turaka, Tatara.Cerkeza, i Madjara, koji su presli na Islam, i kasnije se slavizirali.I jos neka sela, gdje su porodice zivjele konstantno u tim krajevima, bez migracija, tipa Vratar.S, novonastalim Vlaskim stanovnistvom, koji se dijelom mjesa s Ilirsko-Gotskim, i donekle Slavenskom haplogrupom, koja tada dominira u Bosni

Oko 3700+ Domacinstava je nedvojbeno vlasko, medju Muslimanima.Ponajvise u nekim nahijama, tipa Ozren..itd

jackz
Kasnije o tome mozda

Komentariši